Dokument o tzv. Istanbulské úmluvě

Aliance pro rodinu natočila nový dokument o tzv. Istanbulské úmluvě, který má především pomoct lidem se zorientovat v daném tématu a uvádí argumenty, proč je třeba ratifikaci tzv. Istanbulské úmluvy odmítnout.

Stránky Aliance pro rodinu  https://www.alipro.cz/novinky/


O nás, co děláme, naše cíle

Jsme skupinka několika lidí, kterým není lhostejná budoucnost naší země. Snažíme se vytvářet aktivity na podporu manželství složeného z muže a ženy a na podporu tradiční rodiny (muž - žena - dítě).

Jelikož se naše země chystá ratifikovat tzv. Istanbulskou úmluvu (v celém znění: Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí), rozhodli jsme se udělat vše pro to, aby k tomu nedošlo a aby si tak Česká republika zachovala vlastní tradice, zvyky, kulturu a křesťanské hodnoty, které jsou konec konců s našimi tradicemi velmi úzce spjaty.

Co děláme?

  • Šíříme osvětu týkající se informací o tzv. Istanbulské úmluvě a gender ideologii
  • Vytváříme aktivity na podporu tradiční rodiny
  • Účastníme se přednášek, seminářů a konferencí na téma tzv. Istanbulské úmluvy, gender ideologie nebo je sami organizujeme
  • Spolupracujeme s farnostmi, spolky, aliancemi, hnutími, organizacemi, atd.
  • Sbíráme podpisy pod petici proti ratifikaci tzv. Istanbulské úmluvy, jak rovněž podpisy pod petici na podporu manželství


Naše cíle

Naším hlavním cílem je, aby se oslovilo co nejvíce lidí, kteří by aktivně bojovali proti ratifikaci tzv. Istanbulské úmluvy a gender ideologii. K tzv. světským zbraním, které můžeme využít, patří mj. podpis pod výše zmíněné petice, mluvení o hodnotě manželství, rodiny, příklad vlastního života a věřící lidé můžou navíc využít tzv. duchovní zbraně, ke kterým patří především modlitba a půst.

Co můžu udělat?