Co můžu udělat ?


- podepsat petici proti ratifikaci tzv. Istanbulské úmluvy a petici na podporu manželství

- sledovat a propagovat internetové stránky: https://www.zachovejmetradicnirodinu.cz/

- informovat se na toto téma

- šířit informace o následcích ratifikace tzv. Istanbulské úmluvy a ohrožení spjatá s gender ideologii

- aktivně se zapojit k iniciativě Zachovejme tradiční rodinu

- připojit se k nám ve společné modlitbě

- oslovit v této záležitosti poslance a senátory


Přinášíme Vám několik možností, jak oslovit poslance a senátory s vyjádřením Vašeho nesouhlasu s ratifikací tzv. Istanbulské úmluvy:


Zaslání e-mailu: můžete napsat email poslancům a senátorům s Vaším nesouhlasem. Popište důvody, kterých se obáváte a proč by vláda ČR neměla ratifikovat tzv. Istanbulskou úmluvu. 

Zde naleznete kontakty na jednotlivé poslance, senátory a na Úřad vlády ČR: 

https://poslanci.jabli.cz/             https://prostezit.cz/posli-svuj-vzkaz-politikum     

https://www.vlada.cz/cz/urad-vlady/             https://www.psp.cz/              https://www.senat.cz/index.php             


Poslání dopisu: další možnost, jak oslovit poslance a senátory. Uvědomujeme si, že poštovné již něco stojí, proto jsme si dovolili napsat předem připravený dopis tak, abychom Vám alespoň trochu ušetřili Váš čas. 


Osobní návštěva: tato činnost již vyžaduje obětovat svůj čas, přípravu na setkání a v neposlední řadě trochu odvahy. Nicméně oslovte své poslance a senátory, kterým jste dali svůj hlas ve volbách. Vždy tvrdí, že jsou tady pro nás, pro občany. Navštivte je, ať Vás vyslechnou, co Vás trápí a s čím nesouhlasíte.