Co se podařilo 

Vystoupili jsme v pořadu Živě s NOE

Na pozvání otce a moderátora Daniela Víchy jsme v pondělí 15. 10. 2018 vystoupili na Tv Noe v pořadu Živě s Noe. Věnovali jsme se tématu Gender Ideologie. Hovořili jsme o ohroženích, která vzniknou na základě implementace této ideologie do společnosti a také jsme upozornili na to, jak se můžeme proti této ideologii bránit.


Odborný seminář - Vendryně, Czytelnia


Ve čtvrtek 23. 8. 2018 v 17.00 hodin ve Vendryni, v Kulturním domě Czytelnia, se uskutečnil první seminář na téma: Vliv Istanbulské úmluvy na naše životy a její ratifikace. Byl to první seminář, který uspořádala iniciativa Zachovejme tradiční rodinu, jehož cílem bylo informovat lidi o důsledcích ratifikace tzv. Istanbulské úmluvy a ohrožení, které je s tím spjaté. Odborného semináře se účastnilo celkem 150 osob. Na setkání, přednášejících se zhostili odborníci na toto téma a lidé s velkou praxí. Děkujeme všem lidem za pomoc při organizaci, hostům za jejich prezentace a velmi přínosné informace, jak rovněž všem účinkujícím.  


Navštívili jsme ředitele mateřských škol


Mezi naší činnost patří také navštěvování ředitelů mateřských škol, které informujeme o úskalích a nebezpečí spjatém s gender ideologií a ratifikací tzv. Istanbulské úmluvy. Chtěli bychom poděkovat všem ředitelkám a učitelkám, které nás velmi mile přijaly. Je velmi důležité, aby ředitelé, učitelé, ale také rodiče byli srozuměni s nebezpečím jako je gender ideologie a Istanbulská úmluva.

Setkání s otcem biskupem Mons. Františkem Lobkowiczem


V úterý 7. 8. 2018 jsme byli přijati na biskupství ostravsko-opavském našim otcem biskupem Mons. Františkem Václavem Lobkowiczem, OPraem. Otec biskup vyslechl naší malou prezentaci iniciativy Zachovejme tradiční rodinu, schválil naší činnost a požehnal nám do další činnosti v tomto směru.

Setkání Týmu ZTR

Další schůze týmu ZTR proběhla v úterý 7. 8. 2018 v Jablunkově. Na tomto setkání jsme probírali potřebné záležitosti k činnosti iniciativy Zachovejme tradiční rodinu, hlavním tématem setkání byla příprava semináře, který se uskuteční dne 23. 8. 2018 od 17:00 v kulturním domě Czytelnia ve Vendryni.

Spolupracujeme s řadou časopisů, novin a zpravodajských servrů

Různé články a příspěvky nám otiskly noviny jako: Katolický Týdeník, Głos, Zwrot a další. Rovněž jsme přispěli s články v časopisech: Milujte Se!, časopis OKNO, týdeník Světlo, Immaculata. Navázali jsme spolupráci s: fatym.com, ceinspiration.eu, slovenskydohovorzarodinu.sk, alipro.cz, tradicniceskarodina.cz, atd.


Navázali jsme spolupráci ze Slovenským dohovorem za rodinu - SDZR


Dne 14. 7. 2018 jsme se zúčastnili setkání SDZR v Bratislavě. Byli jsme členy SDZR velmi vřele přijati a stali jsme se součásti tohoto sdružení, které se intenzivně již přes rok věnuje osvětě a duchovním aktivitám na podporu rodiny a v boji proti ratifikaci Istanbulské úmluvy. Pro naši práci jsme získali velmi užitečné a potřebné rady a zkušenosti.

Vytvořili jsme pracovní skupinu s názvem - Tým ZTR

V úterý 10. 7. 2018 se uskutečnilo historicky první setkání pracovní skupiny s názvem - Tým ZTR (Zachovejme tradiční rodinu). V této skupině je celkem 9 osob, které pocházejí z jablunkovska, okolních měst a obcí. Pravidelné setkání probíhá v Jablunkově, duchovního vedení se ujal otec Symplicjusz.

Spuštění nové internetové stránky iniciativy Zachovejme tradiční rodinu


Vytvořili jsme nové internetové stránky pod názvem: https://www.zachovejmetradicnirodinu.cz/. Stránky byly spuštěny dne 29.6.2018. Již od prvního dne, se návštěvnost těšila velkému počtu. Děkujeme za pomoc všem lidem, kteří přispěli různým způsobem k vytvoření těchto stránek, jak rovněž za propagaci.