Kontakt


Jsme skupinka několika lidí, kterým není lhostejná budoucnost naší země. Tvoříme aktivity na podporu manželství složeného z muže a ženy a na podporu tradiční rodiny (muž - žena - dítě).


Kontaktujte nás prosím na níže uvedený e-mail. 

E-mail: info@zachovejmetradicnirodinu.cz


Pokusíme se Vám odpovědět, v co možná nejkratším čase. Jelikož naše práce spočívá na dobrovolnictví, děkujeme za trpělivost. 


Odkazy

Webové stránky naší farností     https://www.farnost-jablunkov.cz/   

Webové stránky konventu sester Alžbětinek      https://www.alzbetinky.jablunkov.cz/

Webové stránky slovenského sdružení na podporu rodiny    https://slovenskydohovorzarodinu.sk/

Webové stránky organizátora petice   https://cze.ceinspiration.eu/

Webové stránky - informace o  Istanbulské úmluvě   https://www.istanbulskaumluva.cz/

Webové stránky aliance na podporu rodiny a manželství   https://www.alipro.cz/

Webové stránky - petice na podporu manželství    https://podporamanzelstvi.cz/wordpress/

Webové stránky - centrum pro rodinu a sociální péči, Ostrava       https://www.prorodiny.cz/ 

Webové stránky - informace o IÚ, Gender ideologii, atd.     https://www.petice-adopce.cz/

Webové stránky - společenství pořádající Noční modlitební procesí    https://www.veceradlo.cz/

Webové stránky občanské iniciativy na podporu rodiny   https://tradicniceskarodina.cz/

Webové stránky - projekt adoptuj si svého politika(modlitba)   https://www.adoptujsipolitika.cz/

Webové stránky spolku na ochranu nenarozených dětí   https://hnutiprozivot.cz/