Petice proti ratifikaci tzv. Istanbulské úmluvy

Jak ji podepsat?


V roce 2016 byla podepsána Vládou ČR Úmluva Rady Evropy o prevenci a boji proti násilí na ženách a domácímu násilí, známá jako tzv. Istanbulská úmluva. V roce 2019  na půdě Parlamentu ČR by mělo dojít k projednávání ratifikace této úmluvy a na základě tohoto aktu, vznikla PETICE proti ratifikaci tzv. Istanbulské úmluvy. Petice je adresována Parlamentu ČR. 

Petici je potřeba stáhnout a podepsat v papírové podobě. Zaslat na naší adresu nebo na adresu organizátora petice.

Petici proti ratifikaci tzv. Istanbulské můžeme podepisovat nadále !!! 

Petice a celý obsah ke stažení:  


Vyzýváme všechny občany, kteří by se chtěli zapojit do šíření petice nebo se přímo podílet na organizaci sběru podpisů, aby nás kontaktovali.  Sekce Kontakt

Zde je odkaz na organizátora petice    https://www.ceinspiration.eu/ 


Petice na podporu manželství
Jak ji podepsat?Aliance pro rodinu zorganizovala PETICI na podporu manželství muže a ženy. Organizátoři této petice mají v úmyslu získat jak největší podporu veřejností a tak podpořit poslanecký návrh na změnu ústavy.

Petici je potřeba stáhnout a podepsat v papírové podobě. Zaslat na naší adresu nebo na adresu organizátora petice.

Petice a celý obsah ke stažení:

Vyzýváme všechny občany, kteří by se chtěli zapojit do šíření petice nebo se přímo podílet na organizaci sběru podpisů, aby nás kontaktovali. Sekce Kontakt

Zde je odkaz na organizátora petice  https://podporamanzelstvi.cz/wordpress/