Vyjádření odborníků na téma

 tzv. Istanbulská úmluva a  gender ideologie

MUDr. Hana Fifková 

- členka Sexuologické společnosti ČLS JEP, Psychiatrické společnosti ČLS JEP a České psychoterapeutické společnosti, předsedkyně sekce dětské sexuologie Sexuologické společnosti ČLS JEP, autorka několika knih, pravidelně publikuje v odborných i populárních časopisech

Článek: https://www.novinky.cz/zena/vztahy-a-sex/493979-sexuolozka-hanka-fifkova-smlouva-chranici-zeny-miri-proti-muzum.html


doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc. 

- předseda České sexuologické společnosti JEP, bývalý poslanec Evropského parlamentu

Rozhovor, 1. díl:  https://www.youtube.com/watch?v=CfDcxMeVx-k

2. díl: https://www.youtube.com/watch?v=uOrtIQHdoIY&feature=youtu.behttps://www.youtube.com/watch?v=uOrtIQHdoIY&feature=youtu.be


prof. PaedDr. ThDr. MUDr. et MUDr. Jaroslav Maxmilián Kašparů Ph.D., dr. h. c.

řeckokatolický kněz, psychiatr, pedagog a spisovatel

Rozhovor:  https://www.youtube.com/watch?v=D9VoKoKEl7s: 


Mgr. Roman Cardal, Ph.D.

- filosof a teolog, vyučoval filozofii na Karlově Univerzitě

Seminář v Olomouci -  Člověk jako osoba.  Video: https://www.youtube.com/watch?v=KepKj4UjN1g


Mgr. Nina Nováková

- pedagožka, bývala poslankyně PSP ČR, konzultantka ČBK pro rodinu a školství ( v tématu tzv. Istanbulské úmluvy zastupuje ČBK), předsedkyně spolku Středoevropské inspirace, z.s.

Komentář: https://www.katyd.cz/clanky/je-nutna-istanbulska-umluva.html

- odborný seminář v PSP ČR na téma: Istanbulská úmluva

Video: https://www.youtube.com/watch?v=OsUqMjvvCT4


JUDr, Aleš Nytra

- advokát, odborné vyjádření: Právní a jiná úskalí tzv. Istanbulské úmluvy


JUDr. Daniela Kovářová 

- advokátka a prezidentka spolku Unie rodinných advokátů. Odborný seminář v PSP ČR.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=xkM5h4ts_3w&t=499shttps://www.youtube.com/watch?v=xkM5h4ts_3w&t=499s


Mgr. Michael Heres

- advokát, kulatý stůl v PSP ČR: Istanbulská úmluva a trestní právo v ČR


Dr. Gianfranco Amato 

- italský právník, zakladatel a ředitel  hnutí Právníci pro život ( "Giuristi per la Vita" ). Přednáška o genderové teorii v praxi - advokát vysvětluje konkrétní případy, v nichž se obvinění zakládá na nejasnosti pojmů - např. homofobie.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=ui9D0aOvxq4


JUDr. Mgr. Anton Chromík, Ph.D.

- advokát, z Aliance za rodinu na Slovensku, přednáška z setkání SDzR v Žilině

Video: https://www.youtube.com/watch?v=BuAF2jY_S28&t=16shttps://www.youtube.com/watch?v=BuAF2jY_S28&t=16s


Iňaki Guerrera

- španělský psycholog, psychoterapeut a vysokoškolský pedagog, přednáška o gender ideologii, (Praha - 2017)

Video, 1. část: https://www.youtube.com/watch?v=mkJzRM98EqY&feature=youtu.be

2. část: https://www.youtube.com/watch?v=H_CsWhqLXlA&feature=youtu.be


Odborné stanovisko k "rodovému scitlivovaniu" dětí

Vyjádření podepsalo 346 odborníků - psychiatrů, psychologů, lékařů, pedagogů, biologů a sociologů na Slovensku. 

Odkaz na stránky dokumentu: https://rodovescitlivovanie.wordpress.com/


Sborník: Istanbulská úmluva v konfrontaci a dialogu

Moravsko-slezská křesťanská akademie na základě semináře o tzv. Istanbulské úmluvě, který se konal v Olomouci vydala Sborník Istanbulská úmluva v konforntaci a dialogu. Komentáře k tématu: Mons. Jan Graubner, ThDr. Jan Balík Ph.D., Mgr. Nina Nováková a JUDr. Aleš Nytra.